Τμήμα Προετοιμασίας Μουσικών Πανεπιστημίων Γυμνασίων

Τμήμα Προετοιμασίας Μουσικών Πανεπιστημίων Γυμνασίων

Οι σπουδαστές μας έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν για τα μουσικά πανεπιστήμια - γυμνάσια, κοντά σε πεπειραμένους πανεπιστημιακούς καθηγητές, οι οποίοι γνωρίζουν και το επίπεδο και τον τρόπο που απαιτείται για να επιτευχθεί η εισαγωγή τους σ'αυτά τα ιδρύματα.

Η πολύχρονη παρουσία καθηγητών μας σε πανεπιστημιακούς χώρους, αποτελεί εγγύηση για την επιτυχία.

100% επιτυχία των σπουδαστών μας στα Μουσικά Πανεπιστήμια-Γυμνάσια