Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής

Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής

Η μουσικοκινητική αγωγή είναι ένα σύστημα βασισμένο στους νόμους της μουσικής, του χώρου και της φόρμας. Μέσα από τους ήχους και το τραγούδι, τα παιδιά ανακαλύπτουν και βιώνουν  την κίνηση, το ρυθμό και το μέτρο εκδηλώνοντας το ταλέντο τους σε μικρές ορχήστρες κρουστών.

Τι μαθαίνουν τα παιδιά:

- Ν΄ακούν την ταχύτητα του χτύπου, που αντιστοιχεί στο ήμισυ, τα τέταρτα και τα όγδοα.

- Να μπορούν να ξεχωρίζουν μικρές μουσικές φράσεις.

- Να χτυπούν ρυθμικά μοτίβα.

- Να τραγουδούν μικρά παιδικά τραγούδια.

- Να αποκτήσουν την αίσθηση του χώρου και να κινηθούν μέσα σε αυτόν.

- Να μπορούν να μεταχειρίζονται τα μικρά κρουστά οργανάκια και το μεταλλόφωνο.

- Να αυτοσχεδιάζουν κινητικά και να μιμούνται διάφορες κινήσεις και στάσεις.

- Να ξεχωρίζουν και να εκτελούν τον ρυθμικό λόγο.

- Να ξεχωρίζουν τη χροιά του ήχου από τα μουσικά όργανα.

Η ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ διδάσκεται από εξειδικευμένο προσωπικό και στόχο έχει να διαμορφώσει τις προυποθέσεις για μία ουσιαστική και αληθινή ψυχική καλλιέργεια των παιδιών.