Τμήμα Junior Αρμόνια

Τμήμα Junior Αρμόνια

(Σύστημα Junior Music Course - Αρμόνιο)

Ολιγομελή τμήματα

Για παιδιά 5½ έως 6½ ετών

Διάρκεια μαθήματος 1 ώρα την εβδομάδα

Εγγραφές όλο το χρόνο


Η πρώτη ουσιαστική επαφή των παιδιών με ένα μουσικό όργανο. Είναι ένα σύστημα εκμάθησης αρμονίου για παιδιά 5 ½ -6 ½ ετών όπου διδάσκονται οι πρώτες βασικές μουσικές γνώσεις μέσω πληκτροφόρου οργάνου. Στο μάθημα τα παιδιά έχουν το δικό τους αρμόνιο. Δυνατότητα εκτέλεσης μικρών μουσικών μελωδιών μέσα από την ομαδική συνεργασία (μουσικό σύνολο). Τα παιδιά εντάσσονται πιο ομαλά στο ευρύτερο πρόγραμμα κλασικής ή άλλου είδους μουσικής.


Στο σύστημα αυτό τα παιδιά μαθαίνουν:


- Ανάγνωση φθόγγων νοτών στο μουσικό κλειδί του ΣΟΛ

- Ρυθμικό σολφέζ

- Μελωδικό σολφέζ

- Ρυθμικές αξίες (ολόκληρα, μισά, τέταρτα, όγδοα, παρεστιγμένα και συνδυασμούς τους)

- Παύσεις

- Dictee και αναγνώριση φθόγγων - νοτών

- Αντιστοίχiση χρωμάτων με τις νότες

- Παιδικά τραγούδια