Εσωτερικός κανονισμός

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΩΔΕΙΟΥ

Διάρκεια διδακτικού έτους: 1/9 έως 30/6.

 • Η διδακτική ώρα ανά εβδομάδα του ατομικού μαθήματος διαρκεί 40’ έως 80’ ανάλογα με το επίπεδο σπουδών.
 • Η διάρκεια των ομαδικών υποχρεωτικών μαθημάτων (θεωρία-αρμονία) είναι 45 έως 55’ ανά εβδομάδα.
 • Τα μαθήματα που χάνονται με υπαιτιότητα του ωδείου αναπληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα έπειτα από συνεννόηση με τη Γραμματεία.
 • Το ωδείο διενεργεί τρεις εξεταστικές περιόδους. (Οκτώβριος-Φεβρουάριος-Ιούνιος)
 • Η ενημέρωση προς τους κηδεμόνες για την επιμέλεια και την πρόοδο των σπουδαστών γίνεται συχνά και συστηματικά.
 • Η διοργάνωση μαθητικών συναυλιών εκ μέρους του ωδείου είναι βασική υποχρέωση για την πρόοδο των σπουδαστών.
ΤΟΜΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΤΜΗΜΑΤΑ

 • Κλασικό
 • Μοντέρνο
 • Λαϊκό – Παραδοσιακό
 • Ενηλίκων
 • Μουσικοκινητική Αγωγή
 • Junior Αρμόνια
 • Μουσικών Συνόλων (Δωρεάν συμμετοχή)
 • Προετοιμασίας για τα μουσικά Γυμνάσια/Λύκεια και Πανεπιστήμια.
 • Βυζαντινής Μουσικής
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

Ο σπουδαστής οφείλει:
 • Να παρακολουθεί ανελλιπώς και με συνέπεια τα μαθήματα του.
 • Να παρακολουθεί τα υποχρεωτικά μαθήματα και να συμμετέχει στα μουσικά σύνολα, που ορίζονται ανάλογα με το ειδικό όργανο – μάθημα.
 • Να προσκομίσει 2 φωτογραφίες ταυτότητας για την έκδοση βιβλιαρίου σπουδών.
 • Να ενημερώνεται για τις εξετάσεις ειδικών και υποχρεωτικών μαθημάτων που τον αφορούν.
 • Να λαμβάνει μέρος στις ετήσιες – προαγωγικές εξετάσεις, ανεξάρτητα από τομέα σπουδών, τάξη και επίπεδο.
 • Να συμμετέχει σε μαθητικές ασκήσεις – συναυλίες, εφόσον προτείνεται από τον καθηγητή του.
 • Να φροντίζει και να σέβεται τους χώρους και τα μουσικά όργανα του Ωδείου.
 • Να ειδοποιεί εγκαίρως την Γραμματεία, για τυχόν απουσία του.
 • Το μάθημα αναπληρώνεται μόνο εάν χαθεί με υπαιτιότητα του Ωδείου. Στην αντίθετη περίπτωση δεν αναπληρώνεται εκτός αν συντρέχει σοβαρός οικογενειακός και ιατρικός λόγος κατόπιν συνεννόησης με τη γραμματεία.
 • Να διαβάζει τις ανακοινώσεις που υπάρχουν στον ειδικό πίνακα, στην είσοδο του Ωδείου.
 • Απαγορεύεται αυστηρά στον σπουδαστή να κάνει ιδιαίτερα μαθήματα με διδάσκοντες του Ωδείου όπως επίσης η φοίτησή του σε άλλα ωδεία ή μουσικές σχολές.
 • Η συμμετοχή του σπουδαστή σε διαγωνισμούς, συναυλίες και άλλες εκδηλώσεις εκτός Ωδείου γίνεται μετά από έγκριση του Διευθυντή.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

Εγγραφή-Δίδακτρα-Εξέταστρα

Τα δίδακτρα είναι ετήσια και προκαταβάλλονται με δύο τρόπους:
 • Α) Μηνιαίως με το πρώτο μάθημα. Σε αντίθετη περίπτωση δίδεται διορία μιας εβδομάδας. Μετά το πέρας της διορίας αυτής ο μαθητής διαγράφεται από το μητρώο της σχολής. Τα δίδακτρα του πρώτου μήνα καταβάλλονται με την εγγραφή.
 • Β) Εφάπαξ κατά την εγγραφή του μαθητή (μετρητοίς) με δικαίωμα έκπτωσης 5% επί των ετησίων διδάκτρων. Η έκπτωση ισχύει για εγγραφόμενους μέχρι και το μήνα Νοέμβριο.
Τα εξέταστρα αφορούν και τις τρεις εξεταστικές περιόδους του ωδείου. [Ετήσιες, προαγωγικές, δοκιμαστικές και απολυτήριες εξετάσεις (Φεβρουάριος-Ιούνιος), επαναληπτικές και κατατακτήριες εξετάσεις (Οκτώβριος)]. Η καταβολή των εξέταστρων γίνεται εφάπαξ μία εβδομάδα πριν τις εξετάσεις Ιουνίου ή σε δύο δόσεις (Φεβρουάριος-Ιούνιος).
 • Ο μαθητής υποχρεούται στην καταβολή διδάκτρων από το μήνα εγγραφής του και μέχρι τέλους του διδακτικού έτους.
 • Ο μαθητής είναι υποχρεωμένος στην πλήρη καταβολή των διδάκτρων κάθε μηνός ανεξάρτητα από πιθανές απουσίες του από τα μαθήματα.
 • Απαλλάσσεται της περαιτέρω πληρωμής των διδάκτρων εκείνος μόνο ο μαθητής ο οποίος θα δηλώσει εγγράφως την επιθυμία του για διαγραφή μία εβδομάδα πριν από την διακοπή παρακολούθησης των μαθημάτων υπογράφοντας και σχετικό έντυπο στη Γραμματεία.
 • Εγγραφή και Δίδακτρα καταβληθέντα δεν επιστρέφονται.
 • Ο μαθητής δεν πρέπει να οφείλει δίδακτρα και εξέταστρα, προκειμένου να λάβει μέρος στις εξετάσεις Ιουνίου και να έχει τη δυνατότητα εγγραφής για το νέο σχολικό έτος.
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Είδη εξετάσεων:
 • Προαγωγικές (π.χ. Προκαταρκτική προς Κατωτέρα)
 • Προκριματικές (π.χ. Α’ έτος Κατωτέρας προς Β’)
 • Δοκιμαστικές-Ακρόαση Απολυτήριες. Χρόνος διεξαγωγής (Ιούνιος - Φεβρουάριος)
 • Συμπληρωματικές (Οκτώβριος)
 • Κατατακτήριες (Οκτώβριος)
ΑΡΓΙΕΣ

Ορίζονται από το κράτος και ισχύουν ότι και για τα δημόσια σχολεία. Ενδεικτικά αναφέρονται:
 • 28η Οκτωβρίου
 • 25η Μαρτίου
 • 17η Νοεμβρίου
 • Μ. Πέμπτη
 • Κυριακή του Θωμά
 • 24 Δεκεμβρίου
 • 6 Ιανουαρίου
 • 1η Μαΐου
 • 30η Ιανουαρίου
 • Αγίου Πνεύματος
 • Καθαρά Δευτέρα
 • Ημερομηνία Ετήσιας Συναυλίας